YOGA INOM VÅRDEN

EFTERSOM  HÄLSA  ÄR  HOLISTISKT.
Yogans hälsofrämjande tekniker i kombination med dess helhetsperspektiv på människan gör den till ett värdefullt komplement inom vården. Forskning visar att yoga främjar såväl fysiska funktioner (t.ex. matsmältning, blodcirkulation och immunförsvar) som det mentala och emotionella, genom tekniker som kan sänka stressnivån, öka självkännedom och förmågan till självreglering. Idag förekommer yoga som en integrerad del av hälsoarbetet på många vårdenheter i Sverige.
Mindo erbjuder yoga i vårdrelaterade sammanhang, bland annat som stabiliserande åtgärd vid PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), smärta, cancer samt vid psykisk ohälsa som ångestproblematik, nedstämdhet och utmattning.
Vill du veta mer eller är intresserad av ett samarbete? Hör av dig till: info@mindo.nu
Ps. Här kan du läsa mer om forskning kring yoga och olika typer av fysiska respektive psykiska besvär.