WORKSHOPS

NYA INFLUENSER.
Mindo håller kontinuerligt workshops inom yoga och psykologi. Under en workshop fördjupar vi oss inom det aktuella området och utforskar yogiska tekniker specifikt relaterade till ämnet. Varje workshop erbjuder verktyg och material att ta med sig hem samt möjlighet till gemensam reflektion. Upplägget skräddarsys efter sammanhang och önskemål. Ni kan vara en yogastudio, ett företag, kopplade till vården eller utgöra en privat grupp. Exempel på efterfrågade ämnen är sömn, stress, compassion, mindfulness, trauma, kreativitet och andning.
Har du har frågor om upplägg, priser, eller vill starta ett samarbete? Hör av dig till info@mindo.nu. Är du en privatperson som vill delta på en workshop öppen för allmänheten? Här nedan kommer aktuella workshops att läggas ut.