FÖRETAGSYOGA

SKAPA  FÖRUTSÄTTNINGAR  FÖR  UTVECKLING.
Hög stressnivå, ett aldrig sinande informationsflöde och hundra bollar i luften? Vi lever i en hektisk tid som ställer krav på vår förmåga att hantera högt tempo. För att kunna manövrera de utmaningar vi ställs inför med hälsan i behåll, så behöver vi effektiva verktyg. Yoga är friskvård. Genom regelbunden utövning kan stress och muskelspänningar motverkas. Främjas görs fokus, kreativitet och energinivå. Teknikerna är beforskade, vardagsnära och tillgängliga – perfekta att implementera på din arbetsplats.
Mindo erbjuder företagsyoga som friskvård vid såväl enstaka tillfällen som under löpande veckokurser.  Utmärkt för kick-offen, konferensen eller som återkommande omladdning i form av lunchyoga. Det är också möjligt att beställa workshops kring relevanta teman (t.ex. stress).
Kontakta info@mindo.nu för mer information om prisuppgifter och förslag på upplägg.