YOGA

MER ÄN BARA FYSISKA POSITIONER.
Yogan uppstod i Indien för över 5000 år sedan. Det är en disciplin bestående av tekniker som tränar både kropp och sinne. På sanskrit betyder ordet yoga “förening”. En strävan för den yogiska praktiken är just att skapa ett harmoniskt samspel, dels mellan oss som individer och världen omkring oss, dels mellan kropp, själ och sinne. I en västerländsk tanketradition ses dessa ofta som åtskilda delar, men enligt den yogiska filosofin bör människan betraktas ur ett holistiskt perspektiv där helheten är mer än summan av delarna. Genom att ta hänsyn till hela människan kan vi utifrån ett yogiskt perspektiv främja en balans på alla nivåer – fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt.
Vad är yogans syfte och vad finns det för former?
Traditionellt sett har yogans främsta mål varit att uppnå samadhi; ett slags tillstånd av medvetet och fridfullt varande där vi känner oss som ett med allt och inte längre styrs av eller identifierar oss med sinnets innehåll. Yoga handlar om att fördjupa insikten om oss själva och leva mer autentiskt – i enlighet med den du är bortom begränsande vanor, normer och invanda tankemönster. På så vis kan vi bli mer medvetna kring våra behov och vår potential. Idag söker sig människor till yogan av flera olika anledningar, t.ex.

· för att lära sig hantera stress, oro eller smärta
· för fysisk träning
· för mental träning
· för ökad självkännedom och själslig utveckling
· för att förbättra sin allmänhälsa och livskvalitet

Var och en praktiserar utifrån individuella förutsättningar och motiv. Idag finns också en mängd yogaformer, som lämpar sig för olika behov. En del former är fysiskt utmanande, andra fokuserar nästan uteslutande på lugna, återhämtande positioner. Inom yogaformerna läggs också olika betoning på t.ex. mental träning, meditation och själslig utveckling. Under flikarna i menyn kan du läsa mer om de yogaformer Mindo erbjuder.
Vilka är yogans positiva effekter?
Yogans välgörande effekter har varit kända under årtusende för utövarna i öst. I samband med yogans ökade popularitet runt om i världen har allt mer forskning bedrivits kring dess effekter. Idag visar studier att olika yogaformer kan gynna vår hälsa på flera sätt, t.ex. genom att:
· stärka leder, muskulatur och rörlighet
· främja vitala funktioner som matsmältning, körtelsystem och immunförsvar
· förbättra fokus och koncentrationsförmåga
· bidra till ökad ork och energi
· öka självkännedom
· motverka stress och främja avslappning
Forskning på yoga (länkförslag) Svensk Forskning på MediYoga hittar du här. Två sammanfattningar av forskningsartiklar om yoga och hälsa: länk 1 och länk 2. På databasen PubMed kan du finna internationella forskningsartiklar om yoga, meditation och dess effekter.
Är yoga något för mig?
Yoga innebär olika saker för olika personer. Varje individ har olika anledningar, mål och behov utifrån sin speciella livssituation. Yoga behöver upplevas för att du ska få en förståelse för vad det kan ge just dig. De yogaformer Mindo erbjuder kräver ingen förkunskap och du deltar alltid utifrån dina egna förutsättningar. Om du har frågor får du gärna höra av dig.