MINDO

VARDAGSNÄRA VERKTYG I MÖTET MED LIVET.
VÄLKOMMEN TILL MINDO.
Högt tempo, krav på effektivitet och förmåga att hantera många saker på samma gång. Vi lever i en tid där stress och livsstilsrelaterade sjukdomar ökar samtidigt som sammanhangen för de existentiella frågorna blir allt färre. Betoningen ligger inte längre på att vara, utan på att göra. Någonstans på vägen är det vår hälsa som får ta smällen.
Hur kan vi möta nutidens utmaningar och samtidigt bibehålla vår hälsa? Det finns inget enkelt svar, men på Mindo råder övertygelsen om att vi kan komma en bra bit genom att ta hänsyn till hela människan. För hälsa är holistiskt. Mindo är tänkt att vara en hjälp på vägen mot just helhet och balans. Genom yoga, mindfulness och psykologi finns en strävan efter att främja välmående på alla plan – i både kropp, själ och sinne. Här erbjuds vardagsnära verktyg som är beprövade och kan användas i mötet med livet.
Mindo anordnar yogakurser, workshops och föreläsningar inom vården, på företag, yogastudios samt för privatpersoner. Med rötterna i den skånska myllan, men med hela Sverige som arbetsplats. Och alltid utifrån ett holistiskt perspektiv på hälsa där varje individ är unik. 
ALLTING HAR EN BÖRJAN.
Bakom Mindo finns Anne Lindahl, yogalärare och legitimerad psykolog. Det var när Anne drabbades av cancer som fröet till Mindo började gro. Genom sjukdomen fick hon erfara hur komplext begreppet hälsa är och hur viktig helheten är för välmående. I mötet med ovisshet, tuffa behandlingar och existentiella funderingar visade sig yogans tekniker vara ovärderliga stöttepelare. Sedan starten har Anne fördjupat sina kunskaper med holistisk syn på hälsa som utgångspunkt. Idag är hon certifierad lärare i kundaliniyoga, MediYoga och meditation, samt diplomerad i yoga med traumainriktning.
Via Mindo integrerar Anne sina kompetenser inom psykologi, yoga och mindfulness. Hon samverkar med andra yogalärare och psykologer samt arbetar med såväl frisk- som sjukvård. En strävan är att tillgängliggöra konkreta, stabiliserande och stärkande tekniker för personer i utsatta situationer. Anne jobbar därför med bl.a. traumainriktad yoga, yoga vid cancer och vid olika typer av psykisk ohälsa. Hon håller också psykoedukativa workshops och föreläsningar kring hälsorelaterade ämnen (bl.a. sömn, stress, ångest, trauma). Verksamheter som Anne har samarbetat med är t.ex.  mottagningen Spira, Ung Cancer, Fontänhuset och Yoga Kendra. Utanför Mindo är Anne även verksam som legitimerad psykolog med erfarenhet inom psykiatrin, habiliteringen och somatiken.