Med fokus på helhet. På varje individs unika potential. Och med en tro på att alla kan. Det är Mindos filosofi.
Genom yoga, psykologi och mindfullness hjälper vi människor på vägen mot förändring.
Välkommen!